Hannah Fry: the role of algorithms

https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly90aGVrbm93bGVkZ2Vwcm9qZWN0LmxpYnN5bi5jb20vcnNz&ep=14&episode=NmFmOGYzN2QtMGUzNC00NjE4LTk2YWYtZmFiNjZhNmIyMWM3