Platform socialism

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5hY2FzdC5jb20vcHVibGljL3Nob3dzL3RoZS1hbnRpLWR5c3RvcGlhbnM/episode/NjJjYWEwMDBmOTNlN2MwMDEyZjM0M2Rj?ep=14