Technology isn’t neutral

https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9mZWVkcy50cmFuc2lzdG9yLmZtL3Jld29yaw&ep=14&episode=OGVlNTJmNWEtY2ZhNS00ZmM3LTgxOTUtNWUzY2ZkNjlhYjli